حمل و نقل دریایی

در زمينه حمل دريايي از بنادر اروپائي و خاور دور، “هويار ترابر” با بهره گيري از خدمات نمايندگان خود در آن بنادر امكانات مناسبي فراهم آورده است .”گراند مالتي مودال” نماينده انحصاري اين شركت در چين با توجه به دانش تخصصي و تجارب ارزشمند خود در اين صنعت توانايي حمل دريايي خرده بار / كانتينري / فله و تركيبي را از كليه كشورهاي خاور دور را دارد.

“هويار ترابر” نرخ هاي مناسب و كيفيت خدمات خود در اين مسير را از نقاط قوت خود ميداند.

8 سال خدمات صادقانه

انتخاب درست

هویار ترابر

در زمينه حمل دريايي  از بنادر اروپائي و خاور دور، “هويار ترابر” با بهره گيري از خدمات نمايندگان خود در آن بنادر امكانات  مناسبي  فراهم آورده است .”گراند مالتي مودال” نماينده انحصاري اين شركت در چين با توجه به دانش تخصصي و تجارب ارزشمند خود در اين صنعت توانايي حمل دريايي خرده بار / كانتينري / فله و تركيبي را از كليه كشورهاي خاور دور را دارد.

“هويار ترابر” نرخ هاي مناسب و كيفيت خدمات خود در اين مسير را از نقاط قوت خود ميداند.

هويار ترابر” با توجه به نياز بازار, و رقابت تنگاتنگ در اين زمينه با هدف ارائه خدمات مطلوب حمل با كاميون دربست و نيز خرده بار از تمامي مبادي اروپا با فورواردرهاي مطرح ” قاره سبز ” قرارداد همكاري منعقد كرد است.

“هويار ترابر” حتي در زمان اوج ترافيك بار در آغاز سال نو ميلادي با هزينه مناسب و بدون تاخير كالاي شما را حمل خواهد كرد.